MH – Cinco

Mentalbeskrivning hund

1a. KONTAKT, Hälsning: 5
1b. KONTAKT, Samarbete: 5
1c. KONTAKT, Hantering: 5
2a. LEK 1, Leklust: 5
2b. LEK 1, Gripande: 3
2c. LEK 1, Dragkamp: 3
3a. FÖRFÖLJANDE: 1/4
3b. GRIPANDE: 1/2
4. AKTIVITET: 3
5a. AVSTÅND LEK, Intresse: 3
5b. AVST.LEK, Hot/agg: 1
5c. AVST.LEK, Nyfikenhet: 5
5d. AVST.LEK, Leklust: 4
5e. AVST.LEK, Samarbete: 3
6a. ÖVERRASKN, Rädsla: 3
6b. ÖVERRASKN, Hot/agg: 1
6c. ÖVERRASKN, Nyfikenhet: 4
6d. ÖVERRASKN, Kvarstående rädsla: 1
6e. ÖVERRASKN, Kvarstående intresse: 1
7a. LJUDKÄNSL, Rädsla: 3
7b. LJUDKÄNSL, Nyfikenhet: 5
7c. LJUDKÄNSL, Kvarstående rädsla: 1
7d. LJUDKÄNSL, Kvarstående intresse: 3
8a. SPÖKEN, Hot/agg: 1
8b. SPÖKEN, Kontroll: 5
8c. SPÖKEN, Rädsla: 1
8d. SPÖKEN, Nyfikenhet: 5
8e. SPÖKEN, Kontakt: 5
9a. LEK 2, Leklust: 5
9b. LEK 2, Gripande: 3
10. SKOTT: 1