MH 2021

Beskrivningsprotokoll MH kull no.1.

Kod12345
1a
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.Undviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Cobra Chirac Caesar Czera HeraTar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Codac KloppÖverdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment.Följer med motvilligt.Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Codac Cobra Chirac Caesar Czera HeraFöljer med villigt. Engagerar sig i testledaren. KloppFöljer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Chirac Klopp HeraAccepterar hantering. Codac Caesar CzeraAccepterar, svarar med kontaktbeteende. CobraAccepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
LEK 1
Leklust
Leker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker.Startar snabbt, leker aktivt. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera HeraStartar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
Gripande
Griper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna. CobraGriper direkt med hela munnen. Codac Klopp Caesar Czera HeraGriper direkt, hugger föremålet i farten. Chirac
2c
Dragkamp
Griper inte.Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar. HeraGriper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera
3a1
FÖRFÖLJANDE
2 ggr. (1:a)
Chirac Klopp Caesar Czera Hera
3a2
(2:a)
Startar inte. CobraStartar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Codac Chirac Klopp Caesar Czera HeraStartar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b1
GRIPANDE
2 ggr. (1:a)
HeraChirac Klopp CaesarCzera
3b2
(2:a)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. CobraGriper inte, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Klopp HeraGriper direkt, släpper. Codac Chirac CzeraGriper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Caesar
4
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Codac Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Chirac Caesar Czera HeraÄr uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Cobra KloppVäxlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a
Avst.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.Kontroll, avbrott förekommer. CaesarIntresserad. Följer figuranten utan avbrott. Codac Cobra Chirac Klopp Czera HeraIntresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar CzeraVisar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. HeraVisar flera hotbeteenden under momentets första del.Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten.Går fram när figuranten är aktiv på linjen.Går fram till den dolda men talande figuranten. HeraGår fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Chirac CzeraGår fram direkt till figuranten utan hjälp. Codac Cobra Klopp Caesar
5d
Leklust
Visar inget intresse.Leker inte, men visar intresse.Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. HeraGriper. Drar emot, men kan släppa och ta om.Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera
5e
Samarbete
Visar inget intresse.Blir aktiv men avbryter.Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Cobra Hera Caesar Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Codac ChiracUppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Klopp Czera
6a
ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Klopp CzeraHukar sig och stannar. Cobra Chirac Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Codac Caesar HeraFlyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
6b
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. CobraVisar enstaka hotbeteenden. Klopp Caesar Czera HeraVisar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack. Codac ChiracVisar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Chirac Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. CobraGår fram till overallen när föraren står bredvid. CaesarGår fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Codac Går fram till overallen utan hjälp. Klopp Czera Hera
6d
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Codac Cobra Chirac Klopp Czera HeraLiten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. CaesarVisar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Cobra Klopp Caesar HeraStannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Codac CzeraStannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. ChiracBiter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a
LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.Hukar sig och stannar. Klopp CzeraGör undanmanöver utan att vända bort blicken. Codac Cobra Chirac CaesarFlyr högst 5 meter. HeraFlyr mer än 5 meter.
7b
Nyfikenhet
Går inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. CzeraGår fram till skramlet när föraren står bredvid. Codac Chirac Klopp CaesarGår fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. CobraGår fram till skramlet utan hjälp. Hera
7c
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera HeraLiten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera HeraStannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a
SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. Cobra Chirac CzeraVisar enstaka hotbeteenden. Caesar HeraVisar flera hotbeteenden under längre tid. KloppVisar flera hotbeteenden och någon attack. Codac Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.Tittar mot spökena då och då. CzeraKontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. KloppKontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Cobra Caesar HeraKontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Codac Chirac
8c
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Cobra HeraUppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Codac Chirac Klopp Caesar CzeraUppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d
Nyfikenhet
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Cobra Klopp CzeraGår fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.Går fram till fig. när föraren står bredvid.Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.Går fram till fig. utan hjälp. Codac Chirac Caesar Hera
8e
Kontaktagande
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. CobraAccepterar kontakten från fig. utan att besvara den.Besvarar kontakten från figuranten. Klopp CzeraTar själv kontakt med figuranten. Codac Chirac Caesar HeraIntensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a
LEK 2
Leker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker. Cobra KloppStartar snabbt, leker aktivt. Codac Chirac Caesar Czera HeraStartar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b
Gripande
Griper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna. Cobra KloppGriper direkt med hela munnen. Codac Caesar Czera HeraGriper direkt, hugger föremålet i farten. Chirac
10
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Codac Cobra Klopp Caesar HeraAvtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Chirac CzeraRiktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.
MH kull no.1.

Fader: Blackneck’s B’Xanto – Codac. Moder: Decorus Macto Bellum – Cobra.

MH, Forshaga BK. 2021-08-14:

  1. Scopic’s Cobolt Blue – Chirac.

Uppfödar- MH, Timrå BHK 2021-08-21 (fyra starter):

  1. Scopic’s Comic Wolverine – Klopp.
  2. Scopic’s Crazy Gunnar – Caesar.
  3. Scopic’s Cezarea – Czera.
  4. Scopic’s Cinder Sot – Hera.