I minne – Chango

Chango.

Det tog tid för mig att släppa dig, men du var tvungen att gå. Du gjorde ett starkt intryck under en kort tid, det blev tomt utan dig. Sov så gott lilla vän, med filten i munnen.

Scopic’s Corus Cezár i minne.

Chango. 2020.04.23 – 2022.02.11

MH 2021

Beskrivningsprotokoll MH kull no.1.

Kod12345
1a
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.Undviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Cobra Chirac Caesar Czera HeraTar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Codac KloppÖverdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment.Följer med motvilligt.Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Codac Cobra Chirac Caesar Czera HeraFöljer med villigt. Engagerar sig i testledaren. KloppFöljer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Chirac Klopp HeraAccepterar hantering. Codac Caesar CzeraAccepterar, svarar med kontaktbeteende. CobraAccepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
LEK 1
Leklust
Leker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker.Startar snabbt, leker aktivt. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera HeraStartar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
Gripande
Griper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna. CobraGriper direkt med hela munnen. Codac Klopp Caesar Czera HeraGriper direkt, hugger föremålet i farten. Chirac
2c
Dragkamp
Griper inte.Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar. HeraGriper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera
3a1
FÖRFÖLJANDE
2 ggr. (1:a)
Chirac Klopp Caesar Czera Hera
3a2
(2:a)
Startar inte. CobraStartar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Codac Chirac Klopp Caesar Czera HeraStartar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b1
GRIPANDE
2 ggr. (1:a)
HeraChirac Klopp CaesarCzera
3b2
(2:a)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. CobraGriper inte, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Klopp HeraGriper direkt, släpper. Codac Chirac CzeraGriper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Caesar
4
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Codac Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Chirac Caesar Czera HeraÄr uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Cobra KloppVäxlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a
Avst.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.Kontroll, avbrott förekommer. CaesarIntresserad. Följer figuranten utan avbrott. Codac Cobra Chirac Klopp Czera HeraIntresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar CzeraVisar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. HeraVisar flera hotbeteenden under momentets första del.Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten.Går fram när figuranten är aktiv på linjen.Går fram till den dolda men talande figuranten. HeraGår fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Chirac CzeraGår fram direkt till figuranten utan hjälp. Codac Cobra Klopp Caesar
5d
Leklust
Visar inget intresse.Leker inte, men visar intresse.Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. HeraGriper. Drar emot, men kan släppa och ta om.Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera
5e
Samarbete
Visar inget intresse.Blir aktiv men avbryter.Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Cobra Hera Caesar Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Codac ChiracUppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Klopp Czera
6a
ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Klopp CzeraHukar sig och stannar. Cobra Chirac Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Codac Caesar HeraFlyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
6b
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. CobraVisar enstaka hotbeteenden. Klopp Caesar Czera HeraVisar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack. Codac ChiracVisar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Chirac Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. CobraGår fram till overallen när föraren står bredvid. CaesarGår fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Codac Går fram till overallen utan hjälp. Klopp Czera Hera
6d
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Codac Cobra Chirac Klopp Czera HeraLiten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. CaesarVisar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Cobra Klopp Caesar HeraStannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Codac CzeraStannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. ChiracBiter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a
LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.Hukar sig och stannar. Klopp CzeraGör undanmanöver utan att vända bort blicken. Codac Cobra Chirac CaesarFlyr högst 5 meter. HeraFlyr mer än 5 meter.
7b
Nyfikenhet
Går inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. CzeraGår fram till skramlet när föraren står bredvid. Codac Chirac Klopp CaesarGår fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. CobraGår fram till skramlet utan hjälp. Hera
7c
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera HeraLiten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera HeraStannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a
SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. Cobra Chirac CzeraVisar enstaka hotbeteenden. Caesar HeraVisar flera hotbeteenden under längre tid. KloppVisar flera hotbeteenden och någon attack. Codac Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.Tittar mot spökena då och då. CzeraKontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. KloppKontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Cobra Caesar HeraKontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Codac Chirac
8c
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Cobra HeraUppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Codac Chirac Klopp Caesar CzeraUppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d
Nyfikenhet
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Cobra Klopp CzeraGår fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.Går fram till fig. när föraren står bredvid.Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.Går fram till fig. utan hjälp. Codac Chirac Caesar Hera
8e
Kontaktagande
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. CobraAccepterar kontakten från fig. utan att besvara den.Besvarar kontakten från figuranten. Klopp CzeraTar själv kontakt med figuranten. Codac Chirac Caesar HeraIntensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a
LEK 2
Leker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker. Cobra KloppStartar snabbt, leker aktivt. Codac Chirac Caesar Czera HeraStartar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b
Gripande
Griper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna. Cobra KloppGriper direkt med hela munnen. Codac Caesar Czera HeraGriper direkt, hugger föremålet i farten. Chirac
10
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Codac Cobra Klopp Caesar HeraAvtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Chirac CzeraRiktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.
MH kull no.1.

Fader: Blackneck’s B’Xanto – Codac. Moder: Decorus Macto Bellum – Cobra.

MH, Forshaga BK. 2021-08-14:

  1. Scopic’s Cobolt Blue – Chirac.

Uppfödar- MH, Timrå BHK 2021-08-21 (fyra starter):

  1. Scopic’s Comic Wolverine – Klopp.
  2. Scopic’s Crazy Gunnar – Caesar.
  3. Scopic’s Cezarea – Czera.
  4. Scopic’s Cinder Sot – Hera.

Valpplaner – Malinois 2021

Inga valpar denna gång.

male RLD N Blackneck’s B’Xanto (UHP), (SE25996/2014) ”Codac” efter: SE BCH Hillman Av Centaurus undan: IPO/BHPI, IPOI, IPOII, KORAD Blackneck’s B’Kiwi

Presentation av Codac: ”Codac är en mentalt stabil, intelligent och snäll hane på ca 32 kg. Han är socialt tillgänglig och glad med glimten i ögat! Han är gosig men har ändå en stark integritet och envishet. Han är snabb, lätt och atletisk med en stor och intensiv slagkraft i skyddsarbetet med ett fullt och fast bett! Kamp är hans favoritbelöning men näringsbelöning är också fullgod. Han har stort mod och tar sig an saker utan att tveka. Han är uppmärksam, lyhörd och förig men saknar inte förmågan att komma med egna ideér och initiativ. Han kan växla bra mellan aktivitet och passivitet, är hög- till mediumtempererad i sin karaktär. Codac är utställd med resultatet Good vilket motsvarar exteriör korning. Codac och hans kullsyskon har liknande egenskaper som social tillgänglighet, balanserat trevligt temperament, hög kamplust och god spårkänsla. Alla hanar i kullen har testiklar ua. Två av hans kullsystrar har tagits i avel (varav en av dem 2 ggr) och fått fina, arbetsamma avkommor, och tikägarna har även behållit en kullvalp vardera. Senaste kullen kom i september förra året. Codac är även far till vår kennels första kull sommaren 2020 och avkommorna har visat sig hittills mycket positiva i utvecklingen, än så länge med friröntgade resultat och nu annalkande MH:n i augusti.”

female Blackneck’s C’Milla (SE58381/2017) ”Cmílla” efter: ”Världsmästare MR 2” Mondioring 3 IPO 2, BH Magic van de Berlex-Hoeve undan: IPO 3, BSL 3, BH BLACKNECK’S B’GRIMMA (MT 447p).

Presentation av Cmílla: ”Cmílla är en högenergisk tik på nätta 25 kg ca. Hon är intensiv och hård i kombination med förarbundenhet och mjukhet. Cmílla är en tik med många urinstinkter, äter allt hon kommer över, rullar sig i div. ruttna dofter, har hög självbevarelsedrift, gott luktsinne, vaksam och alert och dessutom väldigt vacker. Hon är utställd på Stockholms Hundmässa i juniorklass med ett Good, (och skulle säker erhålla en än bättre beskrivning idag som färdigvuxen). Cmílla är för oss allt vad vi önskar oss av en malinois; hon är den hund som gör allt du ber om, hon är intelligent, lär sig fort och har en stark vilja att behaga. ‘Snabb, kvicktänkt och atletisk’ är grundorden för hennes uppenbarelse. Cmílla är från en kull på fyra individer varav alla levande har fritt röntgenresultat, känd mental status och är skottfasta. Syskonen tränas i Mondioring, spår och IGP och kullsystern deltar i Region Uppsalas projekt för att identifiera Covid-19 doft. Under corona-året debuterade Cmílla och husse i lydnadens startklass och klarade snabbt ett uppflyttningsresultat. Hon har skyddslicens och är introducerad i skydd och har funnit större och större glädje i det gång för gång. Hon tränas just nu i spår och lydnadens klass 1. Hennes absoluta belöning är godsaker, men att få vara i ett team med ”sin människa” väger över för henne, då det är höjdpunkten.”

Stamtavla för kommande valpar

Valpplaner 2021

Vi väntar valpar i september med leverans i november. Kombinationen riktar sig enbart till dig med erfarenhet av brukshundar. Vi tror på en balanserad kull med egenskaper som väger upp varandra från båda föräldrarna, med envishet, uthållighet och arbetslust. Inavelsgraden blir 4,7 %.

Intresseanmälan är välkommen till mail: tor.antonsson@outlook.com

År 2020

Valpplanerna förverkligas och vi provar nya aktiviteter

Den 11 januari är dom fortsatta valp- och parningsplanerna igång och hemsidan uppdateras.

I början av februari tränar vi skydd men Codac har tyvärr sträckt sig, så det blev inget mer ihållande under året. Men Cmílla och husse fortsätter.

Den 17 februari kom Cobra (KORAD IGP1 IGP2 Decorus Macto Bellum) på visit och den 22:a och 23:e februari blev det lyckade parningar.

Den 23 februari har matte och Blackneck’s C’Milla gått en helgkurs i NoseWork hos företaget JustNoseIt och erhåller diplom i NoseWork för Nybörjare.

3:a och vinterkul!

Codac kommer på tredje plats i Lydnad 2019 för Årets Bästa Belgare (ÅBB) samt på tredje plats som Klubbmästare i Lydnad, på Strömsunds Brukshundsklubb.

Vi testar drag med hundarna med skidor på fötterna och deltar i #fotoutmaningmars2020 på Instagram.

SKK’s uppfödrutbilning gås igenom på distans som en god förberedelse.

I väntan på små valpar…

Vi börjar med en serie på Instagram om fostrens utveckling i väntan på dom små. Den 25 mars görs ett UL och minst 4 små kan ses i Cobra’s mage. #frånvalptillvuxen #valparimagen #valpplaner2020

Den 9 april lämnas så Cobra av hos oss. Vi matar, mäter magen, lyssnar på de små hjärtslagen, bäddar i ordning valplådan och väntar…

Scopic’s Cezarea (Czera).

Valparna föds

Valpningen börjar kvällen den 22a och den 23 april har tillslut 9 små valpar kommit. 5 hanar och 4 tikar. Dom följs på #codaccobravalpar på Instagram.

Utvecklingen går fort och är intressant att följa, och i maj börjar redan ögonen öppnas. Valparna växer, sommaren är varm, men vi gör turer i naturen och passar på att miljöträna så mycket vi bara orkar i värmen. Registreringsbevisen till SKK kommer den 8 maj, en fantastisk milstolpe för den allra första valpkullen i kenneln!

Under resten av sommaren avsätts all tid åt valparna och uppföljning av dom i sina nya hem. Alla valparna kan följas på Instagram under hashtag (#) +sina namn i stamtavlan.

Czera

Czera, Scopic’s Cezarea, återköps till kenneln och säljs i slutet av augusti med Bibehållen avelsrätt. Hon bor kvar i Jämtland. Hon går att följa via hashtag: #scopicscezarea .

Codac och matte

I september får matte och Codac visa upp lite lydnad till lokaltidningen Affärsnytt Norr och Sveriges Radio P4 Jämtland när klubben gör reklam för kommande tävling i Rallylydnad.

Cmílla och husses framgångar

Tommy går klart sin utbildning till Certifierad SBK instruktör och Cmílla (Blackneck’s C’Milla) får ofta agera uppvisande kurshund.

Under augusti och september gör husse och Cmílla sin lydnadsdebut och får till och med ett uppflytt!

Muddy Paws, racet som flyttades fram, men ändå inte blev av (för oss)

Ett lopp mitt i april var det tänkt att vi skulle springa, båda två, matte och husse. Men Covid-19 gjorde att loppet flyttades fram och vi kunde inte medverka i oktober. Vår plats skänkte vi till @kampisdampis som sprang för oss! Bra jobbat!

En oväntad titel.

Matte och Codac tackar ja till utmaningen om att inom en månad lära sig Rallylydnad så lokalklubben kan examinera sin domare. Sagt och gjort lyckas vi så pass bra att matte och Codac får en pallplats på debutdagen i november och till och med senare erhåller Diplom och titeln RLD N (Rallylydnad Nybörjare)!

Corona-anpassad aktivitet i hela landet!

I december går vi Hundmarschen 2020 via Svenska Brukshundsklubben och Sund Med Hund. ”Detta är ett samarbete mellan Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet, Hallands distrikt, projektet ”Upp och hoppa – sund med hund”, samt Studiefrämjandet.

RLD N – Codac

Grattis till erhållen titel RLD N till Blackneck’s B’Xanto!

Den 7 november 2020 tävlade matte och Codac i Rallylydnad Nybörjarklass A+B och erhöll två kvalificerade resultat! A: 89 poäng och en 8:e placering. B: 95 poäng och en 5:e placering.

Därmed erhöll Codac sin titel RLD N, och är klar för start i Rallylydnad Fortsättningsklass. Grattis!

Debutdag i Rallylydnad N – Codac

Grattis till matte och Codac, Blackneck’s B’Xanto, på debutdagen i Rallylydnad Nybörjare!

Två starter på Strömsunds Brukshundklubb den 26 september 2020.

A-bana: 95,0 poäng, kvalificerad. Placering: 2:a (delad) pallplats.

B-bana: 76,0 poäng, kvalificerad. Placering: 9/12.

Codac

Lydnadsdebut – Cmílla

Blackneck’s C’Milla

och husse Tommy Antonsson har den 23 augusti 2020 gjort sin officiella tävlingsdebut i startklass på Strömsunds Brukshundsklubb.

Debutdagen bestod av två tävlingar varvid den första gav ett stadigt ösregn och ett resultat av ej godkänd. Andra tävlingen samma dag stegade poängen högre och gav ett godkänt resultat på 147 poäng som gav en tredje pallplacering!

Grattis!