Avelsmål

Vad är viktigt för oss som uppfödare av Malinois?

Vi eftersträvar en bruksmässig, funktionell malinois, tillgänglig, förarvillig, balanserad och en trevlig familjemedlem som samtidigt är exteriört tilltalande, glad och frisk.

Varför en Malinois? Kort och gott för att det är en relativt frisk ras, har lagom päls, är läraktig och atletisk. En allround brukshund med personlighet.

Malinois med Glädje och Kraft!

cropped-20190128_1125211-1.jpg

I vårt avelsarbete kan vi leasa in en tik utifrån. Kontakta oss om du har en tik som du vill erbjuda oss för avel.

Hos avelsdjuren tittar vi bl.a. på:

  • Att föräldrarna kompletterar varandra mentalt så att produkten (valpen) får önskade kvaliteter.
  • Att föräldradjuren är friska, socialt stabila, tillgängliga, trygga och har de obligatoriska undersökningarna gjorda utifrån rasklubbens rekommendationer.
  • Att använda ”bra hundar”, oavsett om dom innehar titel/titlar eller ej.
  • Att föräldradjurens kullsyskon har en god hälsostatistik och utförda mh:n.
  • Där funktion och mentala egenskaper väger tyngre än det yttre, men ändå ligger inom ramen för den arbetande belgaren.
  • Att göra variantkorsningar om det gynnar det vi vill få fram i en viss kull och avelskombination.
  • Att kombinationen innehar en låg avelskoefficient och bidrar till rasens framtida hälsa.
  • Vi följer också upp vår avel gällande hälsa och sjukdom och rapporterar dessa till rasklubbens register.