Ransäter 2011

Tältar med hundarna för utställning i Ransäter, Hallstahammar: http://atelje73-83.blogspot.se/2011/07/internationell-utstallning-det-tar.html

Matte och Cross i ringen

Internationell 3-dagars Hundutställning i Ransäter, Värmlands Kennelklubb, VKK 2011.

Fredag 29 juli

Cinco (Bol’s Bonnie Prince): Very Good, 2:a JUNKK. Cross (Dunderboxer’s Agaton): 1:a Bh-Valp

Lördag 30 juli

Cinco: Excellent, 1:a JUNKK. Cross: 2:a Bh-Valp, Hp

Söndag 31 juli

Cinco: Excellent, 1:a JUNKK. Cross: 2:a Bh-Valp, Hp

Beskrivningsprotokoll MH – Cinco

Beskrivningsprotokoll MH
Kod 1 2 3 4 5
1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. 5/4,0
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. 5/3,7
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. 5/3,9
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 5/4,0
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. 3/3,1 Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. 3/3,2 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a2 Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. 4/3,6 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. 2/2,4 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 3/3,4 Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. 3/2,9 Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b Visar inga hotbeteenden. 1/1,2 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 5/3,2
5d Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. 4/2,9 Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. 3/2,6 Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/2,8 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b Visar inga hotbeteenden. 1/1,8 Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 4/3,0 Går fram till overallen utan hjälp.
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,7 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse. 1/1,8 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/2,4 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp 5/4,0
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,3 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. 3/2,0 Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden. 1/2,4 Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. 5/4,0
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. 1/2,6 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp. 5/3,1
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. 5/3,7
9a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 5/3,8
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. 3/2,9 Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. 1/1,8 Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

 

MH – Cinco

Mentalbeskrivning hund

1a. KONTAKT, Hälsning: 5
1b. KONTAKT, Samarbete: 5
1c. KONTAKT, Hantering: 5
2a. LEK 1, Leklust: 5
2b. LEK 1, Gripande: 3
2c. LEK 1, Dragkamp: 3
3a. FÖRFÖLJANDE: 1/4
3b. GRIPANDE: 1/2
4. AKTIVITET: 3
5a. AVSTÅND LEK, Intresse: 3
5b. AVST.LEK, Hot/agg: 1
5c. AVST.LEK, Nyfikenhet: 5
5d. AVST.LEK, Leklust: 4
5e. AVST.LEK, Samarbete: 3
6a. ÖVERRASKN, Rädsla: 3
6b. ÖVERRASKN, Hot/agg: 1
6c. ÖVERRASKN, Nyfikenhet: 4
6d. ÖVERRASKN, Kvarstående rädsla: 1
6e. ÖVERRASKN, Kvarstående intresse: 1
7a. LJUDKÄNSL, Rädsla: 3
7b. LJUDKÄNSL, Nyfikenhet: 5
7c. LJUDKÄNSL, Kvarstående rädsla: 1
7d. LJUDKÄNSL, Kvarstående intresse: 3
8a. SPÖKEN, Hot/agg: 1
8b. SPÖKEN, Kontroll: 5
8c. SPÖKEN, Rädsla: 1
8d. SPÖKEN, Nyfikenhet: 5
8e. SPÖKEN, Kontakt: 5
9a. LEK 2, Leklust: 5
9b. LEK 2, Gripande: 3
10. SKOTT: 1

År 2011

En blir snabbt två!

Efter ett halvår med en liten vild boxer i hemmet, bestämde vi oss för ytterligare en boxer, och började söka runt bland aktiva lilla crossuppfödare. I januari föddes så lille Dunderboxer´s Agaton, och det skulle vara absolut ”han, eller ingen alls” som skulle få komma hem till oss; och så blev det också! Vi började planera hemkomsten…

ARG!

På ett uppslag i en hundsporttidning stod det CROSS, med stora bokstäver, och det bestämdes där och då, att nästa hund skulle få det namnet; och till råga på allt fick vi denna lilla tuffing, som verkligen lever upp till detta ”vredesnamn”. Självsäker och tuff; och Cross blev en mycket efterlängtad lillebror till Cinco, när vi i mars äntligen fick hämta hem honom till oss!

Även denna lilla kille fick sin alldeles egna bloggsida med sitt namn: dunderboxersagaton.blogspot.se, där läser ni hans historia. BOXER Cross Blogger

Mentalbeskrivning/HD-index

I oktober månad genomför Cinco ett fint MH med skott i ruta 1. Han friröntgas även med HD:A och knän: Ua.

i famnen

Släktingarna

Enchanter’s Enyas Ecco (pappa till vår Bol’s Bonnie Prince) blir Svensk utställningschampion den 2 juni 2011. Ecco tilldelas även, på 5:e plats, vandringspriset för Bästa Avelshane.

Black-Joy Igor (pappa till vår Dunderboxer’s Agaton) tilldelas, på 4:e plats, Peggie Ceder’s Minnespris.

Nomineringar och vidare planer

Våra två gossar deltar i GÄVLE BK`S NOMINERING: ”ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND”. På 9:e plats kommer Bol´s Bonnie Prince, ”Cinco” och 10:e plats tilldelas Dunderboxer´s Agaton, ”Cross”.

Vi börjar fundera på att starta kennel, och skickar in en ansökan om det; den 2:a december ges klartecken till att använda kennelprefixet, SCOPIC´S.