År 2012

Mentalbeskrivning/HD-indexAltanen-2012

Dunderboxer´s Agaton, ”Cross” får Känd mental status den 27 maj med skott i ruta 1. Vi sänder ett stort tack till uppfödaren som anordnar detta för hela kullen!

Cross samt hela syskonkullen, röntgas med godkänt resultat. Cross får HD: A, Knän: Ua.

Utställning

Våra grabbar deltar i HÖGBO INTRENATIONAL DOG SHOW, den 1/9 2012.  Bol´s Bonnie Prince, CINCO blir EXCELLENT UHKL, 1:a UHKK, med CK och Dunderboxer´s Agaton, CROSS blir VERY GOOD UHKL, 2:a UHKK. Grattis!

T_0200Läger

Vi deltar på sommarlägret i Marma med goda vänner som anordnar det från Lilla T_0215Primtorpet’s kennel. Vi tackar Anette och Göran för fina bilder!

Under året tränar vi även hundarna i både sök och spår förutom brukslydnad.

Marmaläger 2012

Marmaläger 2012

[…] (Inbjudan).

Årets läger börjar torsdagen den 9 augusti, kl 18.00, med middag kl 18.00 och planering av helgens övningar och avslutas med lunch kl 12.00 och sammanfattning söndag den 12 augusti.

Lägret genomförs lika som tidigare år, dvs inga instruktörer utan var och en bidrar med tips och erfarenheter, erfarna hjälper nybörjare osv. Som vanligt så har alla möjlighet att träna ”sin” gren, det finns marker för spår, sök, rapport, uppletande och lydnad. Nytt för i år är att vi arrangerar detta läger tillsammans med Grabbens Vilda Kennel (äv. blogg) och Pihlstens Kennel, eftersom båda har använt våra valpar i sin avel så tyckte vi att det passade bra och självklart tycker vi att det ska bli jätteroligt att träffa vår kennels (Lilla Primtorpets) ”barnbarn”.

I år kommer vi att genomföra Primtorpet Cup, en lydnadstävling i den klass som var och en tävlar i (bruks eller lydnad). (Sammanställning, tävlingsresultat för Oss). Alla får naturligtvis delta men det är den bästa av Primtorpets valpar som blir vinnare av Cupen, vi hoppas att alla vill ta chansen att delta i en träningstävling då vi även har en auktoriserad domare som dömer.

Det har äntligen blivit klart att vi åter får använda barack 100 och ha våra hundar inne, det har varit stopp för detta en tid men nu har dom äntligen förstått att våra hundar inte tillbringar sina dagar i hundgård utan bor inomhus med sina familjer. Skönt att detta är klart.

[…] Har du ytterligare frågor kan du höra av dig till lillaprimtorpet@punkt.se eller till era respektive uppfödare.

Vi ses på lägret,
Anette, Annelie och Lene

VÄLKOMMEN!

Beskrivningsprotokoll MH – Cross

Beskrivningsprotokoll MH

Kod 1 2 3 4 5
1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. 4/4,0 Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. 3/3,7 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. 3/3,9 Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. 4/4,0 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. 4/3,1 Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. 3/3,2 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a2 Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. 4/3,6 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 4/2,4 Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 3/3,4 Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. 5/2,9
5b Visar inga hotbeteenden. 1/1,2 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 5/3,2
5d Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. 4/2,9 Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. 2/2,6 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/2,8 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b Visar inga hotbeteenden. 1/1,8 Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. 3/3,0 Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,7 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. 3/1,8 Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/2,4 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. 2/4,0 Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,3 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. 2/2,0 Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden. 1/2,4 Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då. 2/4,0 Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. 1/2,6 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. 1/3,1 Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. 1/3,7 Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. 4/3,8 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. 4/2,9 Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. 1/1,8 Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.