Blackneck’s B’Xanto

Nordic Dog Show – Codac

GÄKK. Högbo Bruk, Sandviken 2019-09-08. Belgisk vallhund/ Malinois.

BLACKNECK’S B’XANTO

Öppenklass – Hanar. Kvalitetspris: Good.

”5 årig hane, mycket god typ. Proportioner(na) är lite långsträckt(a). Maskulint huvud, ngt grovt och tungt, lite avrundad skalle. Tänder och bett ok. Stora öron lite brett (isär). Ljusa ögon, bra hals (och) rygg, lite avfallande kors. Tillräckliga vinklar, ben och tassar, lite kort svans. Tillräcklig bröstkorg. Svårt att hitta riktigt bra flyt men tillslut lite balans och ok rörelser. Utmärkt färg, ngt mjuk päls. Välvisad.”

Domare: Sonny Ström, Sverige

Beskrivningsprotokoll MH – Codac

Blackneck’s B’Xanto

Beskrivningsprotokoll MH

Kod 1 2 3 4 5
1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. 4/3,9 Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. 3/3,5 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. 3/3,2 Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. 4/4,3 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. 4/4,0 Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper. 5/4,2
3a2 Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. 4/3,4 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 4/3,5 Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. 2/3,4 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. 3/3,4 Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b Visar inga hotbeteenden. 1/1,5 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 5/3,7
5d Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte. 5/4,0
5e Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. 4/3,1 Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/2,7 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. 4/2,1 Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 4/3,4 Går fram till overallen utan hjälp.
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,5 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle 2/1,9 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3/2,4 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. 3/4,3 Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,2 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Visar inget intresse. 1/1,7 Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. 4/2,7 Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. 5/4,0
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. 2/2,5 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp. 5/3,3
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. 4/3,4 Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. 4/4,2 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. 4/3,9 Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. 1/1,2 Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

Stamtavla – Codac

Blackneck´s B’Xanto

S38208/2008 M
SE BCH
Hillman Av Centaurus
S62018/2004 M
PH
Ugues De La Niche Du Bonheur
LOF036660/05323 M
Nother Des Loups Mutins
LOF023825/03839 M
CH
Haggler Des Loups Mutins
LOF013995/02361 M
Cheyenne Des Loups Mutins
LOF009042/01595
Ubu De La Noaillerie
LOF010982/01449 M
Horsy Dex Deux Pottios
LOF019641/02764 M
Frondeuse Des Loups Mutins
LOF010139/02012
Voltaire
LOF010786/01669 M
Apple Des Loups Mutins
LOF023740/03393 M
Heva Des Loups Mutins
LOF017608/03038 M
Ely Des Loups Mutins
Uppgift saknas
Uppgift saknas
LOF010982/01449 M
Horsy Dex Deux Pottios
Uppgift saknas
Uppgift saknas
LOF045855/05596
Roxane De La Niche Du Bonheur
LOF022168/03908 M
G’Rico Des Loups Mutins
LOF013995/02361 M
Cheyenne Des Loups Mutins
LOF009042/01595
Ubu De La Noaillerie
LOF010982/01449 M
Horsy Dex Deux Pottios
LOF010786/01669 M
Apple Des Loups Mutins
Uppgift saknas
Uppgift saknas
LOF023185/03317 M
Gaxie De La Niche Du Bonheur
LOF012794/01825 M
Iti Des Deux Pottois
Uppgift saknas
Uppgift saknas
LOF011268/01697 M
Axel Des Escoperches
Uppgift saknas
Uppgift saknas
S47957/2003 M
Mecberger Botildis
SF29912/93
Quarl Ds Deux Pottois
LOF018008/02780 M
Elgos Du Chemin Des Plaines
LOF12918/02239 M
Bass De La Noaillerie
LOF6900/01119
FR CH
Robin De La Fontaine Du Buis
LOF8496/01311
T’Magritt De La Noaillerie
LOF10305/01695 M
Vera De La Fontaine Du Buis
LOF4103/00511
Mansour De La Fontaine Du Buis
LOF4113/535
Morane De La Fontaine Du Buis
LOSH611014 M
Miki Des Deux Pottois
LOSH531168 M
Ithos Des Deux Pottois
Uppgift saknas
Uppgift saknas
LOSH468724 M
Faxy Des Deux Pottois
Uppgift saknas
Uppgift saknas
N12260/96 M
Mustela Erminea W Av Nangijala
N05565/95 M
KORAD SE BCH
Jerv Des Loups Mutins
LOF015789/03491 M
Dundee Du Pont Des Bergers
LOF7218/01209 M
FR CH
Satan II De La Noaillerie
LOF9577/01467 M
Vanda
LOF017609/02763 M
Eagles Des Loups Mutins
LOF11523/01657 M
Ivan Des Deux Pottois
LOF13974/02080 M
Chips Des Loups Mutins
N21243/95 M
Pamh
LOSH485876 M
Garo Du Mont Egnus
LOSH418058 M
Cajou Du Roi Pahaut
LOSH432988 M
Deborah Du Mont Egnus
ALSH37966 M
Liza Du Virage
ALSH34996 M
G’Bibber
LOSH510122 M
Horly Du Virage
SE50229/2011 M
Blackneck’s B’Kiwi
S41590/2006 M
Blackneck’s A’Jet
S26243/2001 M
IPOI IPOII IPOIII
Blackneck’s Kaxe
N44514/94 M
KORAD
Zagal’s Ymer
LOF009218/01402 M
Ultra Du Domaine Du Cameleon
LOF7769/01066 M
Cibo Van De Meulderhof
LOF3409/00382 M
Jessie Du Haut Tesson
N41926/90 M
Naicha Des Deux Pottois
LOSH476115 M
G’Vitou Des Deux Pottois
LOSH536076 M
Julia Des Deux Pottois
S50261/97 M
Kim v H Slotjesveld
LOSH698546 M
Kukay’s Quatro
LOF018008/02780 M
Elgos Du Chemin Des Plaines
NHSB1716445 M
Sombra Van De Drijvershoeve
NHSB1875797 M
Tara v Quirijnen
NHSB1690180 M
IPOIII
Lando
NHSB1750569 M
Elza Perle De Tourbiére
S32946/2003 M
LPII
Blackneck’s Yizza
DK10245/2002 M
IPOI
Bull Vom Repelener-Meer
VDH/DMC93/0064 M
Balou Von Der Wautz
VDH/DMC90/0099 M
DE CH IPOIII SCHHIII
Arek Von Der Wautz
VDH89/0780192 M
IPOIII SCHHIII
Kora Von Löwenfels
VDH/DMC98/0406 M
Butterfly Der Sonne Entgegen
VDHDMC93/0061 M
IPOIII SCHHIII
Bandit Von Der Wautz
VDH/DMC95/0169 M
SCHHIII
Apachi Vom Feuersturm
S55475/99 M
LPII
Blackneck’s Gira
DK20205/94 M
IPOIII
Rino Des Deux Pottois
LOF018008/02780 M
Elgos Du Chemin Des Plaines
LOSH611013 M
Manta Des Deux Pottois
DK08929/99 M
Charlett Vom Greifenring
VDH/DMC90/0099 M
DE CH IPOIII SCHHIII
Arek Von Der Wautz
VDH/DMC93/0135 M
SCHHII
Frisbee Vom Roten Falken
S40859/2007 M
KORAD LPI
Blackneck’s A’ Oxå
S55008/2008 M
Daneskjold Grizzly
LOSH848979 M
CH IPOIII
Yagus Van De Duvetorre
LOSH0730864 M
CH IPOIII
Stoned Van De Duvetorre
LOF018008/02780 M
Elgos Du Chemin Des Plaines
ALSH0049529 M
Pita
LOF033891 M
Mira De La Ferronnerie D Huyberland
LOF010777/01776
Ajax De Mat’Kalou
LOF013613/02286
Caubane De L’echo Des Grandes Plain
DK17764/2001
IPOIII
Vandalen’s Eureka
DK17704/2001
Achan Vom Greifenring
VDHDMC90/0025
SCHHIII
Orcan Von Löwenfels
VDHDMC92/0045
IPOIII SCHHIII
Comtesse Vom Roten Falken
DK16223/97 M
DK BCH IPOIII
Daneskjold Luna
LOF027009 M
Idol
DK03107/95
BHPIII IPOII
Snake
S33507/2003 M
LPI LPII
Blackneck’s Zaga
S55471/99 M
Blackneck’s Grym
DK20205/94 M
IPOIII
Rino Des Deux Pottois
LOF018008/02780 M
Elgos Du Chemin Des Plaines
LOSH611013 M
Manta Des Deux Pottois
DK08929/99 M
Charlett Vom Greifenring
VDH/DMC90/0099 M
DE CH IPOIII SCHHIII
Arek Von Der Wautz
VDH/DMC93/0135 M
SCHHII
Frisbee Vom Roten Falken
S26241/2001 M
Blackneck’s Kruxa
N44514/94 M
KORAD
Zagal’s Ymer
LOF009218/01402 M
Ultra Du Domaine Du Cameleon
N41926/90 M
Naicha Des Deux Pottois
S50261/97 M
Kim v H Slotjesveld
LOSH698546 M
Kukay’s Quatro
NHSB1875797 M
Tara v Quirijnen