RLD N BLACKNECK’S B’XANTO

Codac*

*Coda[c] = Eng. Avgörande [ton]. (Av Lat. ‘Cauda’ (svans) och c – ton i durskalan).Inavelsgrad: 0,0%
Efter: SE BCH Hillman Av CentaurusKön: Hane male Reg.nr: SE25996/2014. 
Undan: IPO/BHPI, IPOI, IPOII, KORAD Blackneck’s B’KiwiFödd: 2014-04-06. Avliden: 2021.10.15.
HD: B (A/B), ED: 0 (0/0), Hjärta: Ua (ausk.)Ögon: Ua. 2018-10-08.
Mentalbeskrivning, MH: Känd Mental Status, skott:1. 2015-05-02.Rallylydnad: Nybörjarklass, kval x 4, RLDN.
Bruks: Apell (spår), Uppflyttad.Lydnad: LyS (1×1:a pris), Ly1 (3×3:e pris).
Licens för tävlande i skydds, IPO: 2014-12-01 (T. Antonsson).Vikt: 32 kg. Rygg: Ua (2017).
Exteriör: ÖKL, Good, Nordic Dog Show. Saxbett. Testiklar: Ua (alla hanar i kullen).Uthållighetsprov, UHP: Godkänd, 2019-09-21
[Working-dog], [Youtube][Flickr], [Facebook]
Avkomma: 9 st. ”Kull no.1” (Scopic’s).Blackneck’s Kennel: [B’X-kullen], [Stamtavla]

”Codac är stabil, socialt tillgänglig och öppen, humoristiskt pratglad och mysig med en maskulin reservation”

Arvbara egenskaper: Codac har sin fars fantastiska uttryck, något som återfinns hos alla syskon såsom blick, uttryck, hållning, mörk härlig päls och smidig kropp. Codac har stor skärpa/fokus, vilja och driv, har lyhördhet och balans, en stor kamplust, och en lätt men kraftig kropp; sidor som har kompletterats i arv från både morsidan och farsidan. Från sin far har han sitt trevliga temperament, samarbetsvillighet och fina bett. Hemma ligger han gärna på rygg och gosar, precis som sin far. Däremot har han stark integritet som den självsäkra hanne han är. Codac känns även igen på sina egenskaper från modern med sin sociala öppenhet och intresset för kamp och lek. Han återspeglar egenskaper som stort mod och förmågan att ta sig an saker utan att tveka, med en naturlighet och balans efter omgivningen. Han uppvisar även lika fina egenskaper i spårningen som sin mor med fin drift och koncentration.

Fysik: Kroppsligt är han snabb, lätt och atletisk. Han har, trots sin kroppsliga lätthet, en stor och intensiv slagkraft i skyddet, och ett fullt och fast bett.

Socialitet: Codac tar gärna initiativ till fysisk kontakt och ger sig inte förrän han får uppmärksamhet, han guidar dig gärna till rätt punkt på magen som ska klias. Möter Codac andra, hundar eller människor, gör han ett glädjeskutt och inbjuder till lek. Är dom vi möter lite sur säger han gärna till att sådant humör är helt onödigt.

Psyke: Codac tar ansvaret att vakta och hålla ihop hela flocken. När alla är samlade är han som lyckligast. Han är social, lyhörd, uppmärksam, modig och stabil.

Träning: Codac är mycket förig och lyhörd, fattar snabbt och utvecklas fort i nya introduktioner. Därtill inte sagt att han inte kan komma med egna ideér… Han har en utomordentligt bra förmåga att växla mellan aktivitet och passivitet, han har en stor kamplust och lyhördhet och kan både belönas med kamp och godis. Codac är hög- mediumtempererad med högt driv, stabil, modig och villig.