Malinois – Belgisk Vallhund

Malinois – Belgisk Vallhund Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar. Afbv-sv-logo-normal

”Den Belgiska Vallhunden är en ras som ursprungligen användes som vall- och vakthund”. Den fanns på olika gårdar runtom i Belgien och ”i slutet av 1800-talet började man intressera sig för att bilda en mer enhetlig ras och fastställde en rasstandard med då tre tillåtna pälsvarianter”. Rasens typ och temperament stabiliserades sedan via avelsarbetet under början av 1900-talet. ”1974 fastställdes de fyra rasvarianter som finns idag”.

Redan tidigt inriktades aveln mot att få fram en ”allsidig bruks- och tjänstehund, väl lämpad för de flesta arbetsuppgifter” och belgaren har därmed lämnat sin funktion som vallare, även om dessa egenskaper inte aktivt har avlats bort och därför gör sig gällande i temperament, typ och förutsättning för vallning. Idag används belgaren främst som polis- och tjänstehund i exempelvis försvaret och som väktarhund. Rasen har också stora framgångar i olika tävlingsgrenar inom bruks- lydnad- och agility, svenskskydd, monidioring mm. Mentaliteten är god hos rasen även om det förekommer ljudkänslighet och rädslor.

Malinois är en rel. frisk ras. Däremot finns det just inom malinois olika typvariationer, som framför allt inom de arbetande linjerna, som i dagligt tal kallas för ”bruksmalle” som skiljer sig mot rasstandardens idealutseende. Enligt RAS för Belgiska Vallhundar är dess ”övergripande avelsmål (…) att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt bruksmässigt och exteriört fullgoda belgiska vallhundar.”

Om man skaffar en malinois ska man kunna tillfredsställa hundens behov av mental stimulans och aktivitet, och då det finns så många olika hundaktiviteter idag borde det finnas ngt för dom flesta.