Scopic’s kennel

SCOPIC’S – Malinois med Glädje och Kraft! / Healthy and Active Working Malinois!

Scopic’s

Scopic är ett härledningsord från engelskans ”scope”, något som syftar till, önskas, som man vill uppnå en effekt på, som innefattar betydelsen av: räckvidd, omfattning och något som kan betraktas. Grundbetydelsen återfinns av grekiskans ”scopos” att sikta på, vilket innebär ett mål. Oxford English Dictionary anger ändelsen ”-scope” från latinets ”scopium”, som betyder att titta på, eller undersöka. Nationalencyklopedin förklarar efterledet ”-skopi´” som ett instruments förmåga att synliggöra något på detaljnivå för betraktaren.

Något som kan betraktas är visuellt (synligt för ögat), så Scopic’s kan översättas med visuell eller som ett synligt mål.

Scopic's Bilder 0