Scopic’s

SCOPIC’S – Hundar med Glädje och Kraft! / For Healthy and Active Working Dogs!

Scopic’s

Scopic är ett härledningsord från engelskans ”scope”, något som syftar till, önskas, som man vill uppnå en effekt på, som innefattar betydelsen av: räckvidd, omfattning och något som kan betraktas. Grundbetydelsen återfinns av grekiskans ”scopos” att sikta på, vilket innebär ett mål. Oxford English Dictionary anger ändelsen ”-scope” från latinets scopium, som betyder att titta på, eller undersöka. Nationalencyklopedin förklarar efterledet ”-skopi´” som ett instruments förmåga att synliggöra något på detaljnivå för betraktaren.

Något som kan betraktas är visuellt (synligt för ögat), så Scopic’s kan översättas med visuell eller ett synligt mål.